top of page

Professionel

rådgivning
til dit byggeprojekt

Mere end 40 års erfaring med byggeri, skønsarbejde & voldgiftssager

Entrepriseaftaler

Ydelser

Entrepriseaftaler

Byggebranchen er det erhverv hvor der i dagens Danmark opstår flest konflikter, der i mange tilfælde ender i en rets- eller voldgiftssag.

Et af de vigtigste parametre i en byggesag, er en klar entrepriseaftale, der beskriver ydelse, pris, tid, garantier , á conto betalinger/slutfaktura, mangelafhjælpning og ikke mindst hvad man gør, såfremt der opstår uenighed under vejs.

Der findes en række anvendelige standardaftaler, der let kan tilpasses den aktuelle byggesag.

En aftale bør henvise til gældende lovgivning hvilket vil sige AB 92, AB 18 eller AB Forbruger. Se links.

Mange byggefirmaer forsøger at anvende entrepriseaftaler, der udelukkende tilgodeser egne rettigheder og forhold.

For ikke jura- eller branchekyndige, er det yderst vigtigt at søge professionel rådgivning allerede på aftalestadiet.

Konfliktløsning

Konfliktløsning

Såfremt en byggesag er gået i hårdknude, bør der så tidligt som muligt søges rådgivning hos en sagkyndig.

Løsningsmodeller kan være en mægling mellem bygherre og entreprenør, en sagkyndig beslutning ved opmand, eller i sidste ende en rets- eller voldgiftssag.

En rets- eller voldgiftssag, vil som udgangspunkt trække i langdrag, med store økonomiske og tit også personlige konsekvenser til følge, og er dermed meget ressourcekrævende.

Man bør således, så snart der opstår uenighed, forsøge at indgå aftale om konfliktløsning med entreprenøren.

Øko & Stade

Økonomi/Stadeopgørelser

For mange er økonomien vigtig, om ikke det vigtigste når man realiserer sit drømmeprojekt.

Det opleves mange gange, at man møder krav om forudbetalinger, ekstraregninger eller en slutfaktura som det er svært at bedømme rimeligheden af. Dette specielt på byggeopgaver, hvor der ikke er indgået en fastprisaftale, hvor de enkelte ydelser er specificeret.

En god og effektiv løsningsmodel, er at få udført en stadeopgørelse af en sagkyndig, der registrerer og prissætter allerede udførte og resterende arbejder på byggesagen, herunder mangler, under hensyntagen til det afgivne tilbud eller indgåede aftale.

Såfremt man er nået til hvor en entrepriseaftale skal ophæves eller man blot afbryder samarbejdet med en håndværker, er det under alle omstændigheder nødvending, med en sådan opgørelse.

Syn & Skøn

Syn og skøn

Der kan etableres syn og skøn, både hvor der er indledt rets-/ voldgiftssag eller hvor parterne blot har opnået uenighed om kvalitet, pris eller begge dele på en byggesag.

En god fremgangsmåde er at bygherre og entreprenør i fællesskab vælger en sagkyndig, der kan besigtige det udførte, og afgive en for parterne bindende erklæring om problematikken og hvorledes den løses. Såfremt parterne kan blive enige herom, er dette, kaldet en sagkyndig beslutning, normalt den mest konstruktive og hurtigste måde at komme videre på.

Retshjælp

Langt de fleste har retshjælpsdækning på deres ejendomsforsikring.

Denne dækker i tilfælde hvor man er nået til at ville indlede en rets-/voldgiftssag, eller der er anlagt en sag mod en.

For at man kan anvende retshjælpsforsikringen, skal man dog i de fleste tilfælde først henvende sig til en advokat, der vil vejlede om, hvad man skal gøre.  

Retshjælpsforsikringen har maksimumdækning og selvrisiko, hvilke er forskellige i forsikringsselskaberne og fremgår af den tegnede police.

Retshjælp
Claus E. Gregersen logo .png
bottom of page